Header

Informatie voor ouders

Hier vind u alle belangrijke informatie over Meer-BSO: 

Meer-BSO is geregistreert bij het Landelijk Register Kinderopvang ten behoeve van het aanvragen kinderopvangtoeslag.
Het LRK-nummer van Meer-BSO is: 911072226

Informatie boekje

Algemene voorwaarden

Pedagogischbeleidsplan

Gezondheid- en veiligheidsbeleid

Inspectierapport GGD 

Klachten reglement 

Geschillen commissie certificaat

Privacystatement

Aanmeldformulier